استان آذربایجان غربی و مخصوصاً بزرگترین شهر آن ارومیه از دیرباز تا کنون شاهد همزیستی‌ کاملا مسالمت آمیز اقوام و مذاهب گوناگون بوده است. ایرانیان در این خطه از هر قوم و نژاد، چه آذری و چه کرد و چه آشوری و چه ارمنی با هر زبان و هر مذهب، از شیعه تا سنی و زرتشتی و مسیحی‌ با وجود تفاوت‌ها حول نام مقدس ایران و فرهنگ و ملیت ایرانی‌ در کنار یکدیگر زندگی میکنند.

در بحث‌هایی‌ که با کرد‌های تندرو و همینطور پانترک‌های افراطی داشتم بارها هریک دیگری را مهاجرینی «مهاجم» در این استان مینامیدند. در اینجا من نقشه‌ی کردستان بزرگ و همچنین آذربایجان مستقل را از سایت‌های رسمی‌ این جریانات منتشر کردم. (البته باید اضافه کنم که حزب دمکرات هیچ گرایشی به تجزیه ایران ندارد، قصد بنده انتشار عکسی‌ از کردستان بزرگ به صورت مستند بود لذا از نقشه منتشر شده توسط این حزب استفاده کردم.)

هرکدام از آنها خود را مالک بی‌ چون و چرای آذربایجان غربی میدانند. بد نیست از تجزیه طلبان بیفکر پرسید که آیا قبل از نقشه کشیدن‌ها و دشمنی با ایران و فارس زبان‌های ایرانی‌ به این فکر کرده اید که چگونه میخواهید با یکدیگر به توافق برسید؟

رمز پایداری آرامش موجود در این منطقه وجود نام ایران و وابستگی تک تک مردم به یک ملیت مشترک است. اما گویا بعضی‌ جاه طلبان بیفکر حاضرند برای رسیدن به اهدفشان این منطقه را تا پای جنگ‌های خونین قومی و نژادی پیش ببرند.

نقشه کردستان منتشر شده توسط نشریه رسمی حزب دموکرات کردستان ایران، صفحه دوم از مجله کوردستان شماره ۴۳۵

نقشه آذربایجان منتشر شده در وبسایت چهرگانی

Advertisements