«آی منیم جوجه لریم» نام یک ترانه کودکانه قدیمیست که برای بسیاری از ترک زبان‌های ایرانی یادآور خاطرات گذشته است. این ویدئو بسیار قدیمیست و من متوجه تاریخ دقیق اجرای آن نشدم و تنها میدانم توسط دخترکی شیرین به نام صغری باقرزده اجرا شده است.

جیک جیک جوجه لریم

جیک جیک جیک جیک

جوجه لریم

منیم قشنگ جوجه لریم

توکو ایپک جوجه لریم

گؤزله ییرم یئکه له سیز

گؤی چمنده دینجه له سیز

آی منیم جوجه لریم

آی منیم جوجه لریم

آی منیم جوجه لریم

آی منیم جوجه لریم

منیم قشنگ جوجه لریم

جیک جیک جوجه لریم

جیک جیک جیک جیک

جوجه لریم

گلین سیزه یئمک وئریم

من سو وئریم چؤرک وئریم

آی منیم جوجه لریم

آی منیم جوجه لریم

آی منیم جوجه لریم

آی منیم جوجه لریم

جیک جیک جوجه لریم

جیک جیک جیک جیک

جوجه لریم

آرزوم دور بوئی یاسوز

آنانیزا تئز چاتاسیز

آی منیم جوجه لریم

آی منیم جوجه لریم

جیک جیک جوجه لریم

جیک جیک جیک جیک

جوجه لریم