جناب مهمت بولت، چرا که نه؟!

7 دیدگاه

جناب آقای مهمت بولت سرکنسول جدید کشور دوست و برادر ترکیه در آخرین اظهارات خود خواستار دو اقدام مهم شدند. اولی راه اندازی رشته دانشگاهی زبان و ادبیات ترکی استانبولی در ایران و دیگری برگزاری یادواره‌ای جهت بزرگداشت سربازان کشته شده سپاه عثمانی در آذربایجان غربی.

آقای بولت به خوبی از حساسیت روابط دیپلماتیک و امتیازهای فرهنگی و اجتماعی آگاه هستند و باید پرسید آیا دولت متبوع ایشان مایل به همکاری با ایران در این زمینه هستند یا خیر؟ آیا این پیشنهادات تنها درخواست شخصی ایشان بوده یا درخواستی رسمی از سوی دولت ترکیه برای برقراری روابط جدید فرهنگی است؟ اگر این پیشنهادات تنها از سوی خود ایشان بوده است که چندان جای توجه ندارند اما اگر از سوی دولت ایشان بوده می‌توان از آن‌ها استقبال کرد.

جناب آقای مهمت بولت بی‌شک تاریخ‌دان نیستند و اطلاعات تاریخی ایشان به احتمال بسیار محدود می‌شود به آنچه از سیاستگزاران دولت ترکیه در زمینه روابط فرهنگی شنیده‌اند. اما می‌توان گمان برد که ایشان از تفاوت دیدگاه‌های ایران و ترکیه نسبت به وقایع رویداده در آن برهنه زمانی به خوبی آگاه هستند. باید پرسید اگر دولت ترکیه از ایران انتظار دارد تا مطابق برداشت و خوانش تاریخی ایشان در ایران مراسمی برگزار کند آیا حاضر است که مراسمی مشابه در ترکیه و در پاسداشت کشته شدگان ایرانی برگزار کند یا خیر؟ آیا این پیشنهاد یک درخواست یک سویه بوده است یا آغازی برای یک رابطه‌ای دو طرفه که می‌تواند در دراز مدت به گذر از اختلافات خونبار گذشته و نزدیکی فرهنگی دو کشور تاثیرگذار ایران و ترکیه کمک شایانی کند؟

در رابطه با آموزش زبان ترکی استانبولی در سطح دانشگاهی آیا دولت ترکیه حاضر است روشی مشابه در پیش گیرد؟ آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های ترکیه تا چه حد برای مدیران فرهنگی ترکیه پذیرفتنی است؟ آیا این دولت حاضر است در پاسخ به این شبه که قصد دارد زبان ترکی آذربایجانی را با زبان ترکی استانبولی جایگزین کند، اقدام به آموزش رسمی ترکی آذربایجانی در دانشگاه‌های خود کند؟ یا حاکمان فرهنگی این کشور تنها انتظار دارند ایران یک سویه و بدون در نظر گرفتن منافع خود به آموزش زبان ایشان در دانشگاه‌های ایران بپردازد؟ فراموش نکنیم که آموزش زبان کشوری همسایه اقدامی ارزشمند است که می‌تواند دو کشور را بسیار به یکدیگر نزدیک‌تر کند اما آیا می‌توان انتظار داشت که این اقدام یکسویه باشد؟

در رابطه با بزرگداشت سربازان کشته شده سپاه عثمانی نیز داستان به همین شکل است. اگر دولت ترکیه انتظار دارد تا ایران مطابق خوانش و گزارش آنان از تاریخ مراسمی برگزار کند آیا این دولت حاضر است مراسمی مشابه، مطابق با خوانش تاریخی ایرانیان برپا کند؟ آیا دولت ترکیه مایل است مراسمی برای بزرگداشت کشتگان نبرد چالدران در خاک خود برپا کند؟ آیا دولت ترکیه مایل است از ساخت یادمانی برای کشتگان آذربایجان در جنگ‌های خونبار ایران صفوی و سلاطین عثمانی حمایت کند؟ اگر این یادمان در ایران بنا شود آیا ترکیه حاضر است نمایندگان ویژه‌ای جهت بزرگداشت کشته شدگان به مراسم رونمایی یادبود ارسال کند؟

Advertisements

نگرش سخیف و غیر انسانی ترکان عثمانی پیرامون ترک و زبان ترکی

2 دیدگاه

نگرش سخیف و غیر انسانی ترکان عثمانی پیرامون ترک و زبان ترکی

هر گونه زبان و گویشی -حتی اگر غیر مکتوب باشدو به انسانها معرفت و اگاهی بخشد با ایجاد روابط اجتماعی-شعرها و احساسات سبب تبادل اندیشه ها می گردد.زبان میراثی اجتماعی و انسانی است که می بایستی گرامی داشته شود.زبان ترکی علاوه بر پیشینه تاریخی کمابیش از هزار سال پیش شکل نوشتاری نیز پیدا کرد و پس از مدتی که از زمامداری عثمانیان سپری شد- به تدریج همراه با زبانهای فارسی و عربی در بیان احساسات و اشعار و نیز امورات دیوانی به زبان رسمی عثمانی ها بدل گشت.حال پیش از ان زبان رسمی و اداری ترکان حاکم بر ایران و سلجوقیان اناتولی روم فارسی بود.این در حالی است که چنین پیشینه ای برای کاربرد زبان ترکی در دولتهای حاکم بر ایرانزمین در امور سیاسی و دیوانی وجود نداشت و اصولا ترکی فاقد ان میزان پشتوانه بود که جایگزین فارسی شود.در سده اخیر گروهی بر انند تا با ایجاد جنجال های مصنوعی ستیز میان فارسی زبانان و ترکی زبانان ایران را که هیچ گونه پیشینه ریشه داری ندارد در راستای پاره از اهداف تجزیه طلبانه ترویج نمایند و کار به جایی رسیده است که از واژه های مجعولی چون ازربایجان به جای آذرابادگان و آذربایجان و فارسستان به جای بخش پارسی گوی ایران نام برده و با روندی کینه توزانه و غیر علمی برانند تا با پی گیری ژور نالیسم کم مایه تبلیغاتی پشتوانه دید گاه نادرست خود را تحقیر زبان ترکی از سوی —به زعم انان—شوونیست های فارس!!؟قلمداد کنندو جوانان و افراد پاکدل و کم تجربه را که به درستی عاشق زبان مادری ترکی اذربایجانی هستند بفریبند و احساسات پاک انان را دستمایه راهبرد تجزیه طلبانه خویش سازند.

بیشتر