ظرف سفالی متلعق به هزاره چهارم پیش از میلاد که امروزه در موزه ملی ایران در تهران نگهداری می‌شود. طرح زیبا و تقارن بی‌نظیری که در ساخت این سفالینه رعایت شده است نشان از هنر بی‌بدیل ایرانیان باستان و استفاده از ابزار‌هایی همچون چرخ سفالگری دارد که در دوره خود نمونه‌های مشابه آن به سادگی یافت نمی‌شوند.